20210207

Llaç per a les Eleccions Catalunya 2021

 Data Estel·lar gira Diumenge 20210207El dia de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021 és adient que tothom, els votants i els membres de les meses electorals, portin EL LLAÇ. 

TAMBÉ EL PODEU DUR ELS DIES ANTERIORS.

És fàcil de fabricar: la tira superior d'una llista electoral es retalla, es doblega LONGITUDINALMENT un parell de cops, de tal manera que queda fineta y només surt la informació "ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021 ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA 2021". 

Després cal fer tres doblegades més, o millor cinc, si tens habilitat, per fer els girs en forma de triangle. 

El pas final es penjar-se el llaç a la solapa amb cel·lo, amb un clip d'oficina, amb un imperdible, amb blue-tack, amb mocs, cadascú al seu gust.

I entrar al col·legi electorial i votar amb el llaç a la solapa. És possible votar inclús en blanc: un sobre buit.

L'objectiu és mostrar el condol per la mortaldat del Covid-19 associada a las malas prácticas d'un (o més d'un) govern (Poder Executiu), uns parlamentarios (Poder Legislatiu) i uns jutges (Poder Judicials) que prefereixen les seves poltrones i els seus grans sous a la salut i la vida de milers, desenars de milers, centenars de milers de ciutadans i d'habitants, ja que no tothom és elector ni elegible, és a dir, no té dret al sufragi actiu ni passiu  a Catalunya ni enlloc per raó d'edat o de manca de nacionalitat o de qualsevol altra situació però que seran afectats per la calamitosa experiència d'una extensió de la pandèmia via Eleccions.

Per contra a altres llaços d'altres colors, aquest llaç ja el teniu pagat amb els vostres impostos, perquè es pot fabricar amb la papereta de vot.

El día de las Elecciones al Parlamento de Cataluña 2021 es adecuado que todo el mundo, los votantes y los miembros de las mesas electorales, lleven EL LAZO.

TAMBIÉN LO PODEIS LLEVAR LOS DÍAS ANTERIORES.

Es fácil de fabricar: la tira  superior de una lista electoral se recorta, se dobla LONGITUDINALMENTE un par de veces, de tal manera que queda finita y solamente sale la información "ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021 ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA 2021".

Después hay que hacer tres dobleces más, o mejor cinco, si tienes habilidad, para hacer los giros en forma de triángulo. 

El paso final es colgarse el lazo en la solapa con celo, con un clip de oficina, con un imperdible, con blue-tack, con mocos. cada cual a su gusto.

Y entrar en el colegio electoral y votar con ellazo en la solapa. Es posible votar incluso en blanco: un sobre vacío. 

El objetivo es mostrar las condolencias por la mortalidad del Covid-19 asociada a las malas prácticas de un (o más de un) gobierno (Poder Ejecutivo), unos parlamentarios (Poder Legislativo) y unos jueces (Poder Judicial) que prefieren sus poltronas y sus sueldazos a la salud y la vida de miles, decenas de miles, centenares de miles de ciudadanos y de habitantes, ja que no todos son electores o elegibles, es decir, ni tienen derecho al sufragio activo ni pasivo en Cataluña ni en nigún lado por razones de edad o de falta de nacionalidad o de otra situación pero serán afectados por la calamitosa experiencia de una extensión de la pandemia via Elecciones.

Contrariamente a otros lazos de otros colores, este lazo ya lo tenéis pagado con vuestros impuestos, porque se puede fabricar con la papeleta de voto.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Comenta que algo queda