20141023

Escobar, Mestre Corrector

Data Estel·lar laminada Dijous 20141023

Escobar va respondre la carta i a sobre va corregir els dibuixos:


Inclús li va enviar mostres de dibuix pròpies.
Molt millor que cap autògraf.