20131111

Quant cobrar?

Data Estel·lar sensefrac 20131111

Com es pot saber quant cobrar per serveis professionals si un no hi ha treballat mai? Caldria anar a un Col·legi Professional per informar-se. Bona idea: però la Unió Europea, tan maldestre o amb tanta mala idea com sempre, diu que no, i fa una normativa per impedir que els Col·legis Professionals informin, assessorin o orientin sobre preus de serveis d'assessorament, de productes, de conferències, tertúl·lies, meses rodones o participació en cursos de formació. 

La justificació oficial és ridícula: per evitar que es pactin preus. 

Lògicament, els preus no es pacten des de baix, sinó entre els conegut de la Comissió Europea, és a dir, els oligopolis. 

L'efecte real és crear una barrera d'entrada a nous oferidor de serveis. Quin preu hi poses? No serà gaire barat o excessivament car? A qui li preguntes? A un altre que hi treballi? Serà si t'ho vol dir, que està en el seu dret de no informar. 

Així doncs, col·locarem aquí una breu guia en forma d'enllaços que sí que donen preus, alguns del 2009, però no voldrem pas cobrar menys per culpa de la reforma laboral neoliberal, oi?

Tot ve perquè em va sobtar veure el preu d'una activitat d'aquest estil: 250€ per 2 hores de feina. Flipant. Res de l'altre món, ni per bé ni per malament. Però... un quart d'una mensualitat d'un antic mileurista, que ara serà vuit-centseurista... en mig matí...  Doncs, no era car, perquè entrava en el preu habitual d'aquestes coses.

Important: no cal ser autònom si és una activitat esporàdica, ocasional, que només passa de higos a brevas. 

Es pot fer amb un rebut.

La info  no és completa, però he preferit fer-ho així, abans que no fer-ho.

http://www.copypcv.org/honorarios.aspx
http://superyuppies.com/2012/11/20/como-calcular-el-precio-de-tus-productos-sencillo-y-con-excel-de-regalo/

http://superyuppies.com/2012/04/11/paso-1/
http://superyuppies.com/2012/05/23/paradaferia/

La pàgina superyuppìes està molt bé. Té un tractament de la informació, i un llenguatge, clar i desmitificador (una mica maginotècnic, per posar-nos bé). L'estil gràfic us ha de sonar si seguiu comics. 
http://superyuppies.com/2012/11/20/como-calcular-el-precio-de-tus-productos-sencillo-y-con-excel-de-regalo/
http://superyuppies.com/2013/04/21/cuando-darse-alta-autonomos/

http://murciaeconomia.com/not/13358/facturar_sin_alta_como_autonomo_para_nuevos_freelance_/

http://www.preciostraduccion.info/

http://www.economistasjaen.org/images/Tarifas_de_Honorarios_Profesionales_Orientativos_Minimos.pdf

http://www.lobbyingspain.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=67&te=24&idage=110&vap=0

http://hayderecho.com/2013/09/06/la-nueva-regulacion-de-los-colegios-profesionales-tras-el-anteproyecto-de-ley/

http://www.cdlmadrid.org/cdl/archivospdf/honorarios.pdf

http://noticias.juridicas.com/articulos/15-Derecho%20Administrativo/201105-8231447974123.html

http://www.cicac.cat/font/index.php?CODOBJ=354

http://www.arteriasyvenas.org/index/costo_conferencia

http://smtrainers.com/cusos-conferencies-formacion/
http://www.emprendedores.es/gestion/aumenta-tus-ingresos/cobrar-por-dar-conferencias-y-formacion

http://www.ojodigital.com/foro/general/384839-cuanto-cobrar-por-charla.html

http://www.copypcv.org/honorarios.aspx

D'aquesta darrera:
Actividad Precio orientativo
Consulta y asesoramiento pedagógico y/o psicopedagógico 55 €
Exploración pedagógica y/o psicopedagógica e informe 327 €
Tratamiento pedagógico y/o psicopedagógico 55 € /sesión
Tratamiento pedagógico y/o psicopedagógico grupal 20 € sesión y persona
Elaboración de un proyecto educativo (sin informe) 160 €
Informe pedagógico y/o psicopedagógico 140 €
Orientación escolar individual 55 € sesión
Orientación escolar a colectivos 43 € persona
Orientación profesional individual 55 € sesión
Orientación profesional a colectivos 43 € persona proceso de selección
Atención terapéutica familiar 55 € sesión
Asesoría formativa a empresas 206 €
Evaluaciones colectivas a empresas 206 €
Selección de personal 55 € sesión
Estudios y proyectos con memoria descriptiva 217 €
Conferencia 206 € (dos horas)
Participación mesa redonda 140 €
Hora lectiva de formación 62 € hora
Curso de formación 41 € hora 33 € hora (primaria, ESO, FP, batx.)
Redacción de libros o guías didácticas de 32 € a 78 € plana
Asesoría técnica en publicaciones 206 €
Dirección de colecciones 2% sobre ventas
Auditoria de libros de texto 10% sobre ventas
Elaboración de material pedagógico audiovisual guión 78 € plana
Supervisión pedagógica individual 50 € sesión *
Supervisión pedagógica grupal 14 € sesión * y persona
Mediación 55 € sesión
Informe judicial 327 €
Visado oficial de informe pedagógico y/o psicopedagógico 60 €


Formularis

http://fandelapyme.files.wordpress.com/2013/09/modelo-de-factura.pdf
http://fandelapyme.files.wordpress.com/2013/09/modelo-recibo-formacic3b3n.pdf
http://fandelapyme.wordpress.com/2013/03/20/como-cobrar-correctamente-la-imparticion-de-un-curso-o-conferencia/