20140217

Valoració monitor ordinador

Data Estel·lar vaserqueno Dilluns 20140217

Valoració pantalla d'ordinador altrament denominada monitor marca ACER model V206HQL i dels comercials i empreses que comercialitzen aquest producte.

Usabilitat de 0 a 10: 2. Com que té botons posem un 2 sobre 10 però si no en tingués rebria la mateixa puntuació. Calen tres individus, inclosos tècnics informàtics per entendre com van els botonets. Ergonomia de 0-10: 1, i perquè es pot tornar a desconnectar i guardar a la capsa (no sense dificultats per l'escàs espai per encabir-hi tots els elements).

Adaptació a l'usuari de 0 a 10: 1 sobre 10, tenint en compte que la pantalla té un peu que permet posar-la dreta. Ara bé, el peu es desenganxa si el toqués per un lloc no identificat.

Riscos Laborals de 0 a 10: 9 sobre 10. El risc de perdre visió o quedar-se cec per exposició perllongada és elevat en el cas de fixar la vista a la pantalla o monitor, que per a això són les pantalles (documents de text, fulls de càlculs, trameses de correu electrònic, comprovació de documents), Amb 15-20 minuts és suficient per tenir ulls que ploren, o maldecaps i llumetes negres que es van repetint fins a dues o tres hores. Per tant, l'efectivitat en la creació de problemes de salut és elevada.

Preu: 80€. Relació qualitat-preu: no existeix qualitat, així que només existeix preu. És una manera com una altra de llençar els diners.

Servei postvenda de 0 a 10: 0. La resposta és que això és una pantalla o monitor que funciona bé. La culpa és del client que "té la vista delicada".

Aquest darrer punt ens va entrar de ple en el de R+D+i: Recerca+Desenvolupament+innovació: de 0a a 10: 0. Si al 2014 no saben fabricar una pantalla o monitor acceptable per a qualsevol tipus de vista, delicada o no delicada, és que han perdut cent anys de tecnologia en enginyeria òptica.

Ells mateixos li donen la culpa a la tecnologia LED. Per tant, ells mateixos saben o sospiten que la seva tecnologia fa figa.

La pantalla emet una llum contínua fortíssima com si una llanterna o lot donés a la vista contínuament. Tant se val si, després d'un accelerat curs amb tres o quatre col·legues, tècnics informàtics o comercials o un que passava per allà, es posa en mode ECO o es redueix la brillantor o la claror: Llavor no es distingeixen bé les lletres (segurament que ClearType de Windows 7 hi tingui a veure) però igualment contínua la llum persistent i molesta que hipnotitza sense que es noti fins que arriba el maldecap continu i el cansament.

Comparada amb una mitjana de 10 pantalles alternatives, només les de l'esmentat model donen aquest problema. 

La solució de l'empresa és clara, un mes després de plantejar la qüestió: la culpa és del comprador que no té els ulls adequats.

Hi ha un sistema d'evitar aquest problema. Consisteix en treballar amb la pantalla a l'alçada de la cintura.

Que la informació sigui útil.