20100404

Multilingua

Data Estel·lar blebleble Diumenge 20100404

Quiero deshacerme de algunas cosas de la pila de bloguear.

Hace tiempo conseguí una tabla de Word con recursos lingüísticos y para el alumnado nouvingut y extranjero (¿la hice o la modifiqué yo? ¿me la enviaron? ¿la saqué de alguna web? Ni idea. La copio, la pego y a ver si a alguien le es útil, suponiendo que funcionen los enlaces.

Matriculació  i informació sistema educatiu en diferents 17 idiomes http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/families/fam_com_sisteduc.htm#aspectes
  http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/temas/guiainmigrantes
Models d’entrevista, autorització de sortides, polls, etc. en 15 idiomes (bilingüe català-idioma) http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/families/fam_com_notes.htm
Sistemes Educatius UE Marroc Amèrica https://www.mepsyd.es/creade/IrASeccionFront.do?id=132&flag_portada=1
Alta Inspecció  Educativa per homologació i convalidació d’estudis estrangers Carrer Bergara, 12, 1a  08002 Barcelona Tlf 935 209 603 Fax 935 209 688
Horari: Dilluns-Divendres 9-14h.
Homologació títols estrangers http://www.mepsyd.es/educacion/titulos/convalidaciones.html 
Diccionaris multilingües gratuïts
Castellà a 26 idiomes http://www.foreignworld.com/
Enllaços a motors de traducció http://www.lai.com/lai/temain.html
Traductor de petits textos idiomes europeus i japonès http://www.politraductor.com/#nogo
http://traducegratis.org/
Traductor a idiomes europeus i àrab (apunts diu: “a xinès” però no ho trobo) http://worldlingo.com/es/products_services/computer_translation.html
Linguamón Casa de les Llengües
Traductor català-altres idiomes
http://www10.gencat.net/casa_llengues/AppJava/ca/recursos/index.jsp
Diccionaris en línia http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.49c338f10e357bbf4ed513efb0c0e1a0/?vgnextoid=34c0929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34c0929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
EuridicAtom
 Diccionari Unió Europea
IATE InterActive Terminology for Europe
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d69a9c767a12844454a3bba283326be044.e38KbN4MchyMb40SbxyRaN0Ka3r0?method=load
Immigració, interculturalitat, migracions
Espai LIC
Llengua Interculturalitat Cohesió
http://www.xtec.cat/lic/
Articles debat immigració, interculturalitat http://equintanilla.com/
  http://senderi.org/
  http://aulaintercultural.org/
Associació Mundial d’educadors d’EI
El llibre dels contes del món (no trobat)
http://www.waece.org/index.php
Recerca social equatorians a Espanya (PDF) http://nodo50.org/ioe/investigaciones_ineditas.php?op=list&p=2&busqueda=
Recerca social (alguna publicació en PDF) http://nodo50.org/ioe/investigaciones_libros.php?op=list
  http://www.gloobal.net/
  http://www.edualter.org/
Educació intercultural Aragó: IMATGES, clip-arts en general, Clic i eines per aprendre castellà http://cpamanza.educa.aragon.es/intercultural/inter.html
Música del món, instruments http://musicadelmundo.org
Programa de tele Un lloc estrany http://www.tv3.cat/unllocestrany/