20101108

De sous i salaris

Aquí: les taules salarials del Personal Laboral. Inclou sou base i complements. Desglossat per Departaments. Arriba fins a saber què cobra un xofer o una persona de l'EAP (psicopedagoga del Dep. Educació). No veig el Deparatament d'Universitats però, com  mínim, és evident, que tot allò relacionat amb els salaris és ben públic:

 http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Retribucions/Arxius/Taules%20salarials%202009.pdf

Glossari sobre temes laborals i salaris de l'Administració Pública: http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.6bc890d43cc749de8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=c01022f9eae08110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c01022f9eae08110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=412ed4930dbb8110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Taules retributives i altres temes salarials de la Generalitat: http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.f38655dcaeee399e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=69e8e311dac87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69e8e311dac87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Bloc1f4c0456391c8110VgnVCM1000008d0c1e0a____


Sous i salaris des del President fins als funcionaris: Resolución de 25 de mayo de 2010, (no dic que t'afecti el contingut, sinó que hi ha força claretat en la publicitat de les retribucions): del BOE: Complements de destinació, etc. Per nivells de l'Administració: a penes et falta el nom de la persona per tenir-la fitxada, si cal. Fiscals, mestres, directors, militars...

 http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Normativa/Retribucions/Arxius/resolucion%20de%2025%20de%20mayo%20de%202010.pdf

I ara, només cal ajuntar-ho amb la Relació de Llocs de Treball (RLT).

No és un secret. No és un misteri. Hi ha transparència. I la resta del personal vinculat a l'Admnistració Pública no es queixa. A més, serveix per saber on van els diners dels contribuents que paguen impostos.


Ah: el Decret Legislatiu 1/1997.

Res més.


No, sí, una cosa més: he trigat menys de vint minuts en trobar tota aquesta informació. Per si algú t'ho pregunta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada