20150306

Acreditacions Saló del Comic

Data Estel·lar ja és divendres 20150306

Sens dubte, La Maginoteca ha estat l'entitat que més cruament ha criticat les acreditacions de Ficomic per al Saló del Comic o del Manga. 

Hi ha hagut crítiques, quan no estàvem acreditats i quan sí, al Dia Més Grog.  I quan la vam perdre, precisament l'any que la maginoteca havia fet vora de 20 articles dels de veritat, plens de contingut, sobre el Saló del Comic o el Saló del Manga.

La raó és senzilla: la manca de transparència i d'explicació. Sobretot, en relació a com altres fires i salons sí que indiquen les regles per a ser admès com a acreditat. Més encara, hi ha salons que envien correus electrònics preguntant o fent una enquesta per què no hi vas anar, malgrat estar acreditat. Segurament és un missatge robot però és interessant que duguin aquest control.

Així doncs, cal felicitar Ficomic perquè  PER FI escriuen unes regles clares: Normes d'Acreditació de Premsa, en PDF (tot i que el rètol superior de la pàgina diu "Microsoft Word". No passa res: han convertir un Word en PDF amb la impressora de PDFCreator. Res greu. Curiós, però no greu.
FORMULARI TELEMÀTIC PER ACREDITACIONS. Molt més clar que enviar un correu electrònic on cadascú escriurà el que cregui i no necessàriament les dades que els hi calguin.Termini de preinscripcions: 20150202 al divendres 20150410

Es un termini ample, excel·lent, superior... sobretot si tenim en compte que, per a la preinscripció en ensenyaments obligatoris només tens 5 dies: del 20150310 al 20150317, i que ja pot plorar si no tens el DNI amb l'adreça correcta perquè et quedes sense punts (gràcies, CiU, ERC i l'oposició, gràcies, directors generals, gràcies per una nefasta Adminstració Pública).

Recordem que 20150314 i 20150315 són dissabte i diumenge, per tant, dies no laborables, mares, pares, tutors, tutores i guardadors i guardadores de fet.

Us anoto els Requisit d'acreditació del Saló del Comic, amb comentaris pintats de verd:
Requisits per acreditar-se com premsa al 33 Saló Internacional del Còmic de Barcelona:

• Per sol·licitar les acreditacions de premsa és imprescindible facilitar totes les dades del mitjà, així com la cobertura realitzada durant l'any anterior. No s'acceptarà cap sol·licitud que no compleixi aquests requisits.
• Si, per contra, és la primera vegada que vas a assistir al Saló o no ho has fet en diversos anys, cal enviar algun treball publicat recentment relacionat amb el còmic.
• S'entén per mitjà de comunicació tot diari o revista (ja siguin imprès o digitals), blog,  programa de ràdio o TV generalista o especialitzada, que realitzarà cobertura del 33 Saló Internacional del Còmic de Barcelona.
• Només els mitjans que enviïn la documentació requerida es tindran en compte per tramitar l'acreditació.

Observacions:
• El nombre d'acreditacions és limitat i la seva concessió es regirà per criteris periodístics. [I AIXÒ QUE VOL DIR?]
• Les acreditacions han de ser confirmades per l'organització, que es posarà en contacte amb cada mitjà sol·licitant.
• El nombre màxim d'acreditacions que es concedeixen per cada mitjà de comunicació és de dos.
• La tramesa de la cobertura realitzada l'any anterior és requisit indispensable per renovar l'acreditació.
• L'acreditació és vàlida per a tots els dies del 33 Saló Internacional del Còmic de Barcelona i és de caràcter personal i intransferible. [però aquí caldria control: cada any, sento d'acreditats que xerren sense problemes d'haver regalat les seves polseres d'acreditació. Cap control. Mentre que és obvi que hi ha no acreditats que ho van demanar]
• Les acreditacions no es renoven automàticament, cal sol·licitar i facilitar la cobertura realitzada en l'edició anterior.