20100913

És l'hora de les Beques!

Data Estel·lar per triplicat Dimarts 20100913

És l'hora de les Beques.

Setembre... mes en què comença l'escola. Mes en què hi ha beques de llibres de text de la Generalitat (són les mateixes que feia l'Estat però que el Zapatero li va traspassar la gestió en un dels seus primers pressupostos, inclús l'imprés o sol·licitud de les beques és gairebé igual).

Són beques per estudis obligatoris: Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO). És a dir per als alumnes entre els 3 i els 16 anys, aproximadament. No són beques ni per a Educació Infantil, perquè no és un ensenyament obligatori (tot i que gairebé tothom apunti els nens a l'escola als 3 anys, induïts per campanyes públiques i reclams postals dels ajuntaments) ni tampoc són beques per al Batxillerat, Cicles Formatius ("un módulo") ni universitats. L'enllaç anterior té informació del Ministeri d'Educació: aquí hi ha el mateix però per al cas d'alumnes a Catalunya. (Són les mateixes, perquè les convoca el Ministeri d'Educació a tota Espanya).

Per què dic això? Perquè les demaneu.


Aneu a les escoles, públiques (Escola, CEIP, CEIPESO, ZER) o als instituts públics (Institut, IES), o a les escoles privades concertades (Centre d'Estudis, Col·legi, Acadèmia), i demaneu les beques. Que us donin l'imprés, perquè hi ha escoles privades concertades que passen de treballar, tot i que cobren. I sembla que hi ha institut que donen poca o nul·la informació (cartells al carrer, fullets informatius als alumnes, que no costa tant). O que us adrecin a la web i us ho imprimiu vosaltres... Compte, el paper que gasteu vosaltres a casa és paper que ja heu pagat a totes les escoles i instituts, i d'aquesta despesa no emprada no es beneficia ningú, ni redueix el dèficit ni mandangues.

Potser tindreu en algun cas aïllat d'ajut per omplir un formulari mal fet i al qual només 6 ulls poden veure on cal signar i on no. No ompliu la part grisa.

I, sobretot, feu la beca. Tothom.

I ho dic, sobretot, a aquella gent que diu: no, mira, igual no em cal... si entres en els barems o gairebé, val la pena provar-ho, total per tres fotocòpies i omplir 5 papers amb informació de qui viu a casa teva.

Compte! Els empresaris i autònoms, molts, echarán la beca... la gent dels cotxes cars farà la beca. Compte. Al menys, si és per ingressos fiscals, que quedi en evidència un sistema creat amb voluntat fraudulenta: si els que propietaris tenen beca, que es vegi clarament que els seus assalariats no en tenen en la mateixa proporció. 

Se sap que les beques solen anar menys als assalariats, perquè estan controlats per Hisenda, mentre que als autònoms, empresaris, gent "que té dues naus industrials" (amb aquestes paraules ho he sentit)... tenen beca.

El cas contrari: gent a l'atur (inclús esgotats els diners de l'atur) durant el 2009 no van tenir beca el mateix any... perquè compta els ingressos de l'exercici fiscal anterior (2008): ompliu la beca de nou. I aquesta gent en aquell any no cobrava tant com gent que sí que havia tingut beca.

Què cal saber: el sol·licitant és l'alumne/a (això molta gent no ho veu clar, perquè es pensa que el sol·licitant és el pare... tant fàcil com és posar "nom de l'alumne").

Per a les beques de llibres de text cal posar els DNI (Document Nacional d'Identitat) o NIEs (Número d'Identificació d'Estrangers) de tothom. Aquí ve allò tan ridículament estúpid i tan demolidor de "tot li donen als immigrants". Mentida! Aquestes beques, en realitat, afavoreixen als que tenen DNI, és a dir, als espanyols. Convé que els DNI o NIEs estiguin al dia, amb les adreces correctes, i és aconsellable que tothom, inclosos els menors de 14 anys, en tinguin.

On cobrar les beques? Dues opcions:

Opció A) Compte de l'escola. Si l'escola no té problemes (per normativa, NO n'ha de tenir. Si no: reclamació), es poden rebre els cobraments al seu compte. També s'utilitza en certs casos per assegurar-se que la gent pagui el material, mitjançant els diners de la beca, perquè hi ha pares i mares que opten per la cervesa, el cotxe o el mòbil abans que els llibres del nen que són taaaaaan cars.

Opció B) Compte corrent al qual el nen sigui un dels titulars o el titulars. No val un compte on només surtin el pare i la mare. De fet, qui revisi la beca, tirarà enrera qualsevol cosa així. De nou, és una manera (força ineficaç) d'evitar que els progenitors converteixen els llibres de text en xupitos. Tingueu en compte que, per a força pares i mares, qualsevol despesa és prioritària a la dels seus nens (la Nintendo DS passa per sobre del llibre de Coneixement del Medi; un cap de setmana a Praga també; el butà o l'electricitat, també)

Fotocòpies dels DNIs o NIEs.
Fotocòpies del compte corrent
Fotocòpia de la tarjeta sanitària (la tarjeta del metge) de l'alumne/a (a Catalunya, és de color blau).

Fotocòpia del carnet de família nombrosa o del carnet de família monoparental, en cas que es tingui.

A ser possible tot fotocopiat en un paper. I prou...

Em diu una persona: sóc transportista. Sóc assalariat... si fos l'amo del transport que porto (camioneta, camió, trailer, taxi, autobus, autocar), no em caldria demanar una beca. Afegeix: "la deixaria per algú que ho necessités". Llavors m'he adonat que això ho he sentit a l'inrevès (gent que no demana beca fins que no està a l'atur)... Entretant, han demanat i obtingut beques molts que no els hi calia. Compte, perquè tenen prioritat per obtenir beca aquells que l'hagin obtingut: demaneu-la ja a Primer de Primària. Si hi entreu, ja hi sou a dins... No us espereu a estar a l'atur perquè aquell any no hi entrareu. Que sigui l'Administració qui us digui que no teniu dret a la beca: total, els llibres de text els heu hagut de pagar igualment abans de rebre els diners de la beca (un any més tard).

Si us diuen que no, l'any vinent, cal tornar-ho a provar. Sense problemes de cap tipus, que heu pagat el servei, i l'Administració té o hauria de tenir gent que cobra un sou (no gaire alt tampoc, segurament) per fer aquesta feina de  passar les beques en net a ordinadors, calcular, destriar qui sí i qui no en tindrà, de beca.


Que no totes les beques siguin per a gent que no ho necessita depèn d'una bona normativa, que no ha existit mai per manca absouta de voluntat política (mireu com han fet una reforma laboral antitreballadors en quatre dies i com han deixat descontrolats els empresaris que ens han dut a la crisi i que cavalquen sobre les deixalles)... Però també depén de la intervenció de tota la gent que hauria de demanar beca i no ho fa, en absència reiterada d'una bona normativa fiscal i de beques, que dubto molt que existeixi mai (ara, a Catalunya ja ha governat tothom i tots deixen, no molt, sino tot per desitjar),

En resum: demaneu beques. Esteu pagant l'Estat de Benestar: que us faci servei.