20130926

Ells sí que decideixen

Data Estel·lar sendadelselefants Dijous 20130926

Dret a decidir? 16 mesos amb una única notícia a les cadenes de televisió i ràdio públiques i privades, locals o d'abast més ampli. Passen moltes més coses. De fet, és que això no passa: el dret a decidir no passa. No estem decidint res, i només es vol que ens definim sobre un tema amb una única resposta: Sí a l'OTAN és l'única resposta plausible. 

Sota d'això trobem milers d'històries totes cusides amb el mateix fil: el fil de la precarietat social, cultural, econòmica i laboral, un fil teixit durant dècades i dècades i que encara fila més prim darrerament.

Entre aquestes històries, recolliré la que el sindicat de l'Administració Pública, el CATAC-IAC (Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya- Intersindical Alternativa de Catalunya), esmenta en un butlletí: la del canvi de model de l'Administració Pública, que vol dir la destrucció del sistema públic garantista per al ciutadà i per al treballador (que allà es diu funcionari), l'eliminació dels llocs de treballs i les categories baixes, bàsicament, per seguir robant allà dalt. Cal veure la nul·la capacitat de planificació i d'ordenació, de participació o de retroalimentació per veure com els estrategues són més aviat estret-egues, i tant se'ls hi dóna, perquè, per als alts càrrecs i assimilats (categoria de fins a directors i subdirector generals, o inclús inspeccions) tot es resol a mantenir-se mentre cobren, mentre el partit els vulgui, i després passar a un altre càrrec. 

Això ho fa la dreta. La dreta catalana arriba massa lluny. Sabem que no només és PP o CiU, sinó que hi ha una dreta dura en grans parts del PSC i, el pacte total ho demostra amb la seva complaença total per les retallades a ERC, partit que abomina de la seva inicial. De fet, n'ha abominat gairebé sempre. N'hi ha hagut, de càrrecs del partit, que deien coses com que "la porta és ampla" a qui demanava cobrar ni que fossin mil euros, mentre escrivien en llibretes moleskine. 

Sabem que hi ha localitats on ICV-EUiA privatitza casals d'avis.

 La dreta catalana és molt ampla, i s'ho ha empassat tot, cosa que hem vist amb l'adveniment de la Dreta Independentista, la del triangle blau, que no s'equivoca mai de color de triangle, i mai no és vermell. Només decidiran ells, i només es vol que la gent assenteixi sobre un tema; per a tota la resta, ells i elles saben perfectamente el que s'ha de fer: no tocar res, que no prenguem mal. Mantenir la mateixa corrupció, inutilitat, ineficàcia, i trituració social que s'ha vingut fent des de l'època de Franco i durant els anys 80 i 90 i 00 en totes les classes socials, barris i localitats "garrules", amb cosmètica feta amb les deixalles del disseny de Barcelona.


Citem un important paràgraf d'un butlletí del sindicat abans esmentat: 

En el fons, estem assistint al que venim anunciant com a canvi de model de l’administració pública i aquest és un pas més de tot el procés. En el fons, pretenen eliminar treballadors i treballadores de les categories C1 i C2 (amb els subalterns ja tenen clar que els volen amb vinculació laboral, és a dir, externalitzables en qualsevol moment) i convertir l’administració en un cos tècnic de direcció, planificació i control... Estan convençuts que les feines auxiliars les pot fer qualsevol... de fet diuen que les màquines fan una bona part. En definitiva, estem assistint a un canvi de model, d’amagat i sota les directrius d’unes elits extractives que, en molts casos, mai han treballat dins el sistema. L’alternativa? Aprimar el pressupost en el capítol de personal, per incrementar un altre, mitjançant contractacions externes, que en tot cas no garanteixen una millor prestació del servei i que està demostrat que acaben incrementant el  pressupost. El benefici? Per l’empresari contractat... perquè els treballadors d’empreses externalitzades cobren sous de porqueria i estan en la més absoluta precarietat. Malgrat es pagués el mateix per cada lloc de treball... un tros de cada sou per l’empresari i la resta...mossegat... pel treballador.

Ja sabem què van fer als magatzems de moltes empreses: després de desfer-se dels porters, encarregant el servei van subcontractar als mateixos mafiossos les telefonistes i atencions al client, i després van venir els magatzems sencers. Empreses de seguretat i de treball temporal d'origen incert, és a dir, discutible.. m'agradaria conèixer els amos de Segurtal i Vigilqual i Servielquesigui. 

Ara van a empassar-se l'Administració Pública. Despatxar gent, reduir encara més uns sous baixos i, sobretot, eliminar qualsevol dret laboral a l'únic lloc on n'hi havia: a l'Administració Pública. 

Els mateixos que manen a la Generalitat o a altres Administracions i Governs són els mateixos que ells o els seus familiars i amics de pupitre estan en aquelles empreses, en aquelles Servimaxos, Flexiplans i Acciones o Abertises. 

Mentre parlen d'independència de Catalunya o parlen de vincles amb Espanya, en realitat fan avançar l'esclavitud.

Recordem que la Llei Wert d'Educació (Ministeri d'Educació d'Espanya) ja inclou la privatització d'escoles senceres, mitjançant la cessió de sòl públic per a escoles privades concertades (és a dir, de benefici privat i diners públics llençats a fons perdut i alumnes escollits entre els que no molestin). 

Ja havíem vist fa molts anys la privatització de la vigilància de llocs militars, quan s'han passat segles donant la llauna amb les guàrdies, fins que van veure que l'empresa d'un amic o exgeneral era millor per als interessos coronels si no generals.