20130618

Un comic a l'escola Espronceda

Data Estel·lar sensellei Dimarts 20130618

L'Escola Espronceda, polígon Espronceda, barri de Sabadell llindant amb el de Campoamor y la Creu de Barberà, va dedicar unes quantes sessions del curs 2012-2013 al comic, és a dir, a com fer tebeos. Van tractar algun vocabulari tècnic com les bafarades, van decidir els elements que calien, el guió, el dibuix...

Si han arribat fins aquí és que el comic ha entrat a l'escola  L'enllaç és força complet.

No dic que això sigui bo ni dolent. No havent-hi mai tebeos en aquells barris és com explicar com fer coet per arribar a la Lluna, cosa que a les assignatures de Física segurament que s'ha fet.